• Ira Slikker

LIEFDESLESSEN

“Love happiness is what happens when preparation meets opportunity”


IN HET KORT


Voor wie: Jongeren, maximaal 3 personen

Waar: Online (in overleg evt. op locatie)

Duur: 3 intensieve lessen van 2 uur

Wanneer: In overleg


DE LIEFDESLESSEN


Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het met grote nauwkeurigheid mogelijk is de uitkomst van een huwelijk te voorspellen, of het al dan niet tot een echtscheiding zal komen. Deze kennis gecombineerd met essentiële feiten en onmisbare informatie deel ik op een gezellige, bondige en toegankelijke manier. Aan de hand van sprekende voorbeelden wordt inzicht versterkt waardoor jongeren de opgedane kennis direct kunnen onthouden en toepassen in hun eigen (toekomstige) liefdesleven. Het doel van de liefdeslessen is ze weerbaar te maken in de liefde op korte en lange termijn. Door te laten inzien dat de relatie die ze hebben met een ander, een afspiegeling is van de relatie met zichzelf en je dus een waardevolle liefdesrelatie volledig zelf creëert. In het prille begin van een liefdesrelatie wordt het zaadje voor toekomstige relatieproblemen gepland, om die reden is het heel goed er snel bij te zijn!


VAN WIE KRIJG JE DE LESSEN?


Tijdens de “Liefdeslessen” deelt ervaren relatiecoach en oud-docente LO (VO) Ira Slikker haar kennis en ervaring over relaties zodat ook jij zelf kunt creëren wat je verdient; een fijne, duurzame liefdesrelatie!


WAT GA JE DOEN?


In de 3 sessies komen op hoog tempo de volgende onderwerpen aan bod:

  • Over jou; hoe jij met jezelf omgaat

Omdat je 24 uur per dag met jezelf bent, is het logisch dat als je niet altijd je beste zelf bent

(en je neemt jezelf overal mee naartoe), die gebrekkige relatie met jezelf zal elke interactie

die je hebt ondermijnen. Hoe een liefdesrelatie ook gaat worden, jij gaat hem creëren, door het een en ander teweeg te brengen, uit te lokken, toe te staan en te onderhouden. Het geheim van een waardevolle relatie ben jij, daarom starten we uitgebreid met jou

  • De manier waarop je een liefdesrelatie aangaat

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat bepaalde eigenschappen en kenmerken de afloop van een relatie kunnen voorspellen. Deze kennis bespreken we en wat je aan jouw belemmerende kant kunt doen.

  • Verkeerd denken zetten we recht

De meest universele denkfouten waardoor partners in relatieproblemen terecht komen, bediscussiëren en vervangen we door adequaat denken. Bijvoorbeeld: 80% van de relatieproblemen zijn permanent. Wanneer je echter denkt een dergelijk probleem te moeten oplossen omdat je anders geen goede relatie hebt, heb je voor eeuwig een problematische relatie door een overbodig probleem.

  • Valkuilen

Ieder van ons heeft irrationele en destructieve emotionele kanten. Deze valkuilen kunnen op een verraderlijke manier je liefdesleven saboteren. Een van de wijzen waarop je een relatie kunt verpesten, is je slechte kant het laten overnemen. Herkenbare en veelvoorkomende valkuilen worden besproken en dicht gegooid.

  • Vooruit! Met behulp van relatiewaarden

Tot nu toe keken we naar jou en wat er mis kan gaan, nu naar wat komen gaat. Het is tijd om een wezenlijk verschil te maken in de gezondheid, het plezier, de vreugde en de tevredenheid in je (toekomstige) relatie - of een partner nu iets doet of niet. Kies je gedrag, dan kies je consequenties. Het is tijd het beste te kiezen en je anders te gedragen. Ontdek hoe je bij je kern blijft en door alle uitdagingen die het liefdesleven biedt heen kunt komen. Bijvoorbeeld door het accepteren en dragen van 100% verantwoordelijkheid voor de liefdesrelatie. Wanneer een relatie niet is zoals jij wenst, komt dat doordat jij hem zo hebt gemaakt, en niet door de ander!

  • Over onderhoud, ook al ben je nog niet oud (maar je gaat het wel worden)

Klinkt als een ver van je bed show, maar, dat is het zeker niet. Een geheim, één eenvoudig te begrijpen zin, houdt een relatie ook op lange termijn waardevol. Twee taken die je voor altijd binnen een relatie hebt, bespreken we uitvoerig en kun je gemakkelijk een leven lang onthouden.


Resultaat:

Het hebben van onrealistische verwachtingen, het niet dragen van persoonlijke verantwoordelijkheid en het negeren van de eigen “kern van bewustzijn”, zijn de grootste oorzaken waardoor relaties stranden. Het is niet de vraag of, maar wanneer problemen in een relatie ontstaan. Problemen die van buitenaf of uit jullie zelf kunnen ontstaan. De hamvraag is wat de impact daarvan op de relatie zal zijn. Het beoogde resultaat van deze liefdeslessen is dan ook dat jongeren hun positie in het liefdesleven krachtig kunnen innemen en behouden. Door kwaliteit in hun relaties af te dwingen en problemen tijdig en doeltreffend aan te pakken. Daarnaast zullen ze in de toekomst met minder geen genoegen nemen en zich richten op wat ze werkelijk willen en nodig hebben in een liefdesrelatie.


MELD JE NU AAN


Per mail kun je je aanmelden voor de "Liefdeslessen" of vragen stellen: ira@irarelatiecoach.nl

Ira zal z.s.m. contact met je opnemen.#liefdeslessen #preventie #eindexamencadeau